Tag Archives: Nhà cái Vip268

VIP268 tuyển Content Creator lương 35.000.000 đồng (Thử việc)

Nhà cái VIP268 tuyển Content Creator lương 35.000.000 đồng (Thử việc)

Nhà cái VIP268 tuyển Content Creator lương 35.000.000 đồng. Có thể làm tại nhà tại Việt Nam với mức lương trả theo từng bài viết, từ 300.000 đồng / bài tới 1.000.000 đồng / bài (Ước lượng >20.000.000 đồng / tháng). Làm việc tại Philippine, thử việc 35.000.000 đồng (Thử việc). Chuyển chính nhận lương […]

Vip268 tuyển 3 chuyên viên kỹ thuật phần mềm lương 75 triệu

Nhà cái Vip268 tuyển 3 chuyên viên kỹ thuật phần mềm lương 75 triệu

Nhà cái Vip268 tuyển 3 chuyên viên kỹ thuật phần mềm lương 75 triệu. Có thể làm tại nhà tại Việt Nam với mức lương 30.000.000 đồng. Làm tại Philippine lương khởi điểm 75.000.000 triệu đồng. Chuyển chính sau thử việc lương 80.000.000 triệu đồng. Xem thêm: Nhà cái Vip268 tuyển 10 nhân viên quay […]

Vip268 tuyển 10 nhân viên quay dựng Video lương 28 triệu

Nhà cái Vip268 tuyển nhân viên quay dựng Video lương 28 triệu

Nhà cái Vip268 tuyển 10 nhân viên quay dựng Video lương 28 triệu đồng. Có thể làm tại nhà mức lương 22 triệu đồng, không giới bắt buộc thời gian. Có thể làm tại Makati, Philippine lương khởi điểm 28 triệu đồng khi thử việc. Sau chuyển chính tăng lên 32 tới 36 triệu đồng. […]